Po aktivácii redukcie sa dokázalo aj na nevhodných gumách vyšplhať ozaj strmým svahom. Cestou dolu som zas vyskúšal asistent zjazdu z kopca, ktorý fungoval presne tak, ako mal. Len čo zacítil kopec, začal jednotlivo regulovať brzdný účinok na každom kolese, aby zabezpečil autu maximálnu trakciu a zároveň ovládateľnosť, čo bežné použitie bŕzd často vylučuje.