Biopalivá nie sú všeliek

Po cestách vo svete jazdí viac ako 600 miliónov áut a ďalšie pribúdajú rapídnym tempom. Biopalivá však nie sú všeliek na všetky problémy súvisiace s rozvojom motorizmu, aj tie majú nevýhody.
Vydané, zverejnil
Zmeny klímy pociťuje každý človek na stále častejších „vývrtkách“ počasia. Nemožno sa spoľahnúť na žiadne predpovede, snáď iba na reumatikov, ktorí zmenu zachytia istejšie než meteorologické stanice. Okrem toho sa ozývajú kuvičie hlasy, ktoré poukazujú na klesajúce zásoby ekonomicky vyťažiteľnej ropy. Čo ďalej? **Jedným z riešení sú biopalivá.** Európska únia schválila smernicu, podľa ktorej má podiel biozložiek do roku 2010 dosiahnuť 5,75 % energetického obsahu paliva a do roku 2020 desať percent. Tento cieľ je sporný v prvom rade preto, že dotovaná výroba biopalív uberá z plochy pôdy obrábanej pre potravinársku výrobu a podľa Svetovej banky sa na zvýšení svetových cien potravín podieľala až 75 percentami. Nemožno zabudnúť ani na emisnú bilanciu samotnej výroby. Pri rozklade dusíkatých hnojív totiž vzniká skleníkový plyn oxid dusný (N2O), ktorý je takmer 300-násobne nebezpečnejší než CO2. Z toho dôvodu sa mnohé podniky, vrátane Slovnaftu, vrhli na výskum biopalív druhej generácie, ktorá na rozdiel od prvej nevyužíva potravinárske plodiny, ale drevnaté materiály a biomasu. Výroba však vyžaduje vysoké investičné náklady a väčšina nových technológií ešte nie je vhodná pre použitie v priemyselnom meradle. Aj na Slovensku môžeme tankovať palivá prvej generácie, ktoré obsahujú 2 % biozložiek. Keďže ide o minimálny podiel, nie je potrebné špeciálne označenie, no napríklad, v sieti Slovnaftu má nafta označenie Tempo Plus Diesel a benzín Tempo Plus. Zatiaľ sa ako schodnejšie riešenie javia skvapalnený propánbután (LPG) a stlačený zemný plyn (CNG), ktoré neobsahujú síru, majú minimálne emisie CO2 a čistejšie horia, čím predlžujú životnosť motora. Nepopierateľnou výhodou sú aj nízke ceny, k čomu nemalou mierou prispelo oslobodenie od spotrebnej dane: liter LPG možno kúpiť v priemere za 23 Sk (0,76 €), CNG zhruba za 22 Sk (0,73 €) za m3. Nevýhodou CNG je nedostatočná sieť plniacich staníc a obmedzená ponuka modelov. Niektoré značky síce ponúkajú motory, ktoré v jednom pracovnom priestore dokážu spaľovať benzín aj CNG, no na Slovensku ich nájdete iba v katalógoch značiek Mercedes, Fiat a Opel. Ostatné značky tieto modely neponúkajú pre vysokú cenu. A ak si niekto predsa takéto vozidlo kúpi, môže mať problémy s plnením. SPP ako výrobca CNG prevádzkuje zatiaľ iba päť plniacich staníc a hoci do roku 2013 by malo pribudnúť najmenej desať nových, o dostatočne hustej sieti hovoriť nemožno. V prípade LPG je to lepšie. Slovnaft má 98 čerpacích staníc a ani prestavba vozidla nie je z technického hľadiska nákladná. Dodatočný palivový systém so sekvenčným vstrekovaním stojí 42 000 Sk (1 394,14 €) a pri najazdení 10 000 km ročne sa podľa spoločnosti 1. SPS investícia vráti v priebehu piatich rokov s ročnou úsporou 8 820 Sk (292,77 €). Budúcnosť jednoznačne patrí alternatívnym pohonom. Každá automobilka sa touto témou intenzívne zaoberá, či už sú to elektromobily, hybridný pohon alebo bivalentné motory. Výskum pokračuje a pokračovať musí, ale náklady nemôžu znášať iba súkromné firmy. Úbytok lesov, eróziu a znečistenie pôdy budú musieť skôr či neskôr riešiť politici. **Vlastnosti biopalív** Benzín E5 (t.j. s obsahom 5 % biozložky) neobsahuje síru a pri spaľovaní má nižšie emisie skleníkových plynov. Biotenaol však absorbuje vlhkosť zo vzduchu, ktorá sa dostáva do palivového systému. Do benzínov sa preto pridávajú aditíva, ktoré zabraňujú korózii v palivovom systéme. Technickou výzvou sú autá staršie ako 20 rokov, pretože vyžadujú kontroly tesnosti a kompaktnosti materiálov. Vlastnosti bionafty B5 môžu byť za studena o niečo horšie ako v prípade klasickej nafty. Výrobcovia problém riešia používaním aditív, ktoré môžu zvýšiť cetánové číslo a zlepšiť spaľovacie vlastnosti. Jednou z pozitívnych vlastností je lepšie mazanie, negatívom je citlivosť na mikrobiologické znečistenie a znečistenie kovmi, nižšia oxidačná stabilita a odolnosť voči starnutiu. Text: Soňa Zverková Foto: Slovnaft, SPP a archív

Pokračujte na ďalší príspevok »

🔥 Práve najčítanejšieContinental v úlohe partnera Behaj lesmi pokračuje v podpore aktívneho životného štýlu a udržateľnosti

  • V sobotu 6. mája odštartovala prvou zastávkou na Devíne séria pretekov Behaj lesmi.

  • Stovky bežkýň a bežcov si v unikátnom prostredí mali možnosť otestovať svoje sily na 12 km a 22 km tratiach alebo podporiť myšlienku zabehnutím kratšieho charitatívneho behu.
  • Continental ako partner podujatia tiež vytvoril spoločný tím zo známych osobností a svojich zamestnancov, ktorí svojou účasťou podporili udržateľnú myšlienku pretekov.