AXA ponúka už aj poistenie vozidiel

V oblasti poistenia vozidiel pribudol nový, v poradí už deviaty, hráč. Je ním poisťovňa AXA, ktorá od 1. novembra ponúka povinné zmluvné a havarijné poistenie.
Vydané, zverejnil
Na rozdiel od väčšiny konkurencie má AXA veľmi jednoduchý výpočet sadzieb poistného. Sú štyri a odvíjajú sa od výkonu motora. Jedinou výnimkou sú mladí ľudia vo veku do 24 rokov, ktorí sú v kombinácii s motorom s výkonom nad 110 kW najrizikovejšou skupinou vodičov. Preto v príslušnej kategórii zaplatia dvojnásobok. Ostatné sadzby sú nasledovné: \- do 60 kW – 5 000 Sk (165,97 €) \- 61 až 80 kW – 7 800 Sk (258,92 €) \- 81 až 110 kW – 9 400 Sk (312,02 €) \- nad 110 kW – 13 200 Sk (438,16 €) Poisťovňa ponúka limit poistného krytia podľa európskej normy, čiže 2,5 milióna €, čo v prepočte podľa konverzného kurzu zodpovedá sume 75,3 milióna Sk. AXA akceptuje prenos bonusov z predchádzajúcej poisťovne a ponúka najviac 50-percentný bonus, dostupný po deviatich rokoch bezškodového priebehu. Klient v prvých troch rokoch získava po desiatich percentách, potom bonus narastá po piatich percentách. Vzhľadom na to, že AXA v tejto oblasti ešte len začína, nemá vernostné zľavy, no výhľadovo určite v ponuke pribudnú. Ponuka povinného zmluvného poistenia je zaujímavá najmä z hľadiska služieb, ktorými poisťovňa výrazne vybočuje z radu. Predovšetkým preto, že klient má nárok na bezplatnú pomoc pri výmene pneumatiky, zabuchnutých kľúčoch vo vozidle alebo v prípade, že sa mu minie benzín. Stačí zatelefonovať. V rámci zjednodušenia „papierovačiek“ môže záujemca na jednom papieri uzatvoriť spolu s PZP aj havarijné poistenie, pri ktorom sa vozidlo poisťuje na cenu v čase uzatvorenia poistky. Motoristi si môžu pripoistiť aj sklá a batožinu, zaplatiť právnu asistenciu či zabezpečenie náhradného vozidla. AXA mieni rýchlo a jednoducho postupovať aj pri likvidácii poistných udalostí. V prvom rade odbúrava argumenty typu „interné predpisy nám to nedovoľujú“ a pod, s klientom mieni pracovať iba na základe platných zákonov. To, čo je pre klienta nesmierne dôležité, je aj pomoc pri nahlasovaní dopravnej nehody, pretože vodič je neraz dezorientovaný alebo v menšom šoku. Pomoc sa preto neraz zíde. Konkurencia na našom trhu sa opäť rozrástla a až čas ukáže, ako sa novej poisťovni bude dariť. Ponuka je pestrá a reklama sa na motoristov valí z každej strany. Všetci však vieme, že najlepšie referencie sú osobné skúsenosti ľudí z nášho okolia. Ak sa AXA dostane do povedomia aj týmto spôsobom, má šancu uspieť. Text: Soňa Zverková

Pokračujte na ďalší príspevok »

🔥 Práve najčítanejšieContinental v úlohe partnera Behaj lesmi pokračuje v podpore aktívneho životného štýlu a udržateľnosti

  • V sobotu 6. mája odštartovala prvou zastávkou na Devíne séria pretekov Behaj lesmi.

  • Stovky bežkýň a bežcov si v unikátnom prostredí mali možnosť otestovať svoje sily na 12 km a 22 km tratiach alebo podporiť myšlienku zabehnutím kratšieho charitatívneho behu.
  • Continental ako partner podujatia tiež vytvoril spoločný tím zo známych osobností a svojich zamestnancov, ktorí svojou účasťou podporili udržateľnú myšlienku pretekov.