Povinný obmedzovač rýchlosti má vodiča otravovať dovtedy, pokiaľ nezníži rýchlosť! Pozrite si oficiálny návrh:

Na základe schváleného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady [(2019/2144](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2144&from=EN)) z 27. novembra 2019 budú musieť byť všetky novohomologizované vozidlá **už v priebehu budúceho roka vybavené inteligentným obmedzovačom rýchlosti (ISA).** V roku 2024 by pritom mali byť novou bezpečnostnou funkciou vybavené všetky nové vozidlá predávané v Európskej únii. V súčasnosti prebieha [iniciatíva,](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12222-Vehicle-safety-technical-rules-&-test-procedures-for-intelligent-speed-assistance_en) ktorej cieľom je určiť… Prečítať celé
Vydané, zverejnil
Na základe schváleného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady [(2019/2144](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2144&from=EN)) z 27. novembra 2019 budú musieť byť všetky novohomologizované vozidlá **už v priebehu budúceho roka vybavené inteligentným obmedzovačom rýchlosti (ISA).** V roku 2024 by pritom mali byť novou bezpečnostnou funkciou vybavené všetky nové vozidlá predávané v Európskej únii. V súčasnosti prebieha [iniciatíva,](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12222-Vehicle-safety-technical-rules-&-test-procedures-for-intelligent-speed-assistance_en) ktorej cieľom je určiť základné parametre fungovania povinného obmedzovača rýchlosti. Na stránke Európskej komisie bol zverejnený koncept prezrádzajúci mnohé zaujímavé informácie o novom prvku výbavy. Podľa konceptu musia systémy ISA vodičovi v prípade prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti poskytovať spätnú väzbu, ktorá musí byť primeraná a efektívna. Pri súčasnom vývoji technológií pritom existuje hneď niekoľko spôsobov, ako dať prekročenie rýchlosti vodičovi najavo. Nie všetky však môžu byť použité v každom motorovom vozidle (záleží na motore, type pohonu (hybrid), prevodovke atď.). Návrh delegovaného nariadenia preto ustanovuje, že výrobcovia vozidiel si môžu zvoliť jednu z nasledujúcich štyroch metodík spätnej väzby, na ktorých budú založené systémy ISA: * **Systém haptickej odozvy:** V tomto prípade bude môcť pedál zatlačiť nohu vodiča pri prekročení rýchlosti jemne dozadu, aby auto mohlo spomaliť pod limit. * **Obmedzenie výkonu:** Automatické zníženie dostupného výkonu, ktoré nebude závisieť od polohy akcelerátora. * **Kaskáda akustických upozornení:** Pri prekročení maximálnej povolenej rýchlosti dostane vodič najprv optické varovanie (napríklad prostredníctvom kontrolky na palubnej doske). Po niekoľkých sekundách bez reakcie potom auto spustí aj akustický signál (hlasné pípanie). * **Kaskáda vibračných upozornení:** Podobný princíp varovania ako pri predchádzajúcom bode, namiesto akustiky je však vodič po čase upozornený vibráciou akcelerátora. Základné zobrazovanie maximálnej povolenej rýchlosti používané v niektorých motorových vozidlách nie je podľa EÚ dostatočne efektívne. **Návrh považuje za dôležité, aby systémy vodiča pri prekročení povolenej rýchlosti obťažovali do takej miery, aby bol motivovaný s vozidlom spomaliť.** Môžeme to prirovnať napríklad k pípaniu pri nezapnutých bezpečnostných pásoch. Návrh našťastie počíta s možnosťou jednoduchého vypnutia tohto systému, navyše aj pri zapnutom systéme by mal byť vodič schopný prekročiť rýchlosť a doba akustického či vibračného upozornenia bude taktiež časovo obmedzená na niekoľko sekúnd. V rámci pripomienkového konania musí v súčasnosti čeliť Európska únia aj silnej kritike. [Nemecká asociácia automobilového priemyslu tvrdí](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12222-Vehicle-safety-technical-rules-&-test-procedures-for-intelligent-speed-assistance/F2256602_en), že *„asistenčné systémy by mali vodičov podporovať a nemali by ich odvádzať pozornosť od rôznych dopravných situácií. Vzhľadom na aktuálnu dopravnú situáciu by mali byť vodiči zodpovední za výber vhodnej rýchlosti pri danom alebo pod daným rýchlostným limitom.“* K tomuto vyhláseniu sa pripojila aj [Rakúska komora pre ekonomiku a obchod](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12222-Vehicle-safety-technical-rules-&-test-procedures-for-intelligent-speed-assistance/F2242357_en): *„Odmietame povinné systémy, ktoré aktívne elektronicky zasahujú do procesu riadenia. Prijali by sme, keby boli tieto systémy vyvinuté a sprístupnené ako voliteľné príslušenstvo. A keby mali byť povinné, musí existovať možnosť ich vypnutia.“*

Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!

Pokračujte na ďalší príspevok »

🔥 Práve najčítanejšieContinental v úlohe partnera Behaj lesmi pokračuje v podpore aktívneho životného štýlu a udržateľnosti

  • V sobotu 6. mája odštartovala prvou zastávkou na Devíne séria pretekov Behaj lesmi.

  • Stovky bežkýň a bežcov si v unikátnom prostredí mali možnosť otestovať svoje sily na 12 km a 22 km tratiach alebo podporiť myšlienku zabehnutím kratšieho charitatívneho behu.
  • Continental ako partner podujatia tiež vytvoril spoločný tím zo známych osobností a svojich zamestnancov, ktorí svojou účasťou podporili udržateľnú myšlienku pretekov.