Čo hovorí zákon na fajčenie za volantom? Toto vás môže vyjsť draho…

Zisťovali sme, čo hrozí vodičom vtedy, keď vyhodia ohorok cigarety z auta. Mnohí si to ani neuvedomujú, no takýmto správaním si môžu poriadne zavariť.
Vydané, zverejnil
Každý z nás už asi videl niekoho, ako z auta vyhadzuje ohorok cigarety. Mnoho vodičov to robí absolútne sebavedomo s tým, že veď je to predsa normálne. Nie je! Aj doma na balkóne si určite dofajčené cigarety nehádžete na podlahu. Tak prečo to robiť inde? Spýtali sme sa preto polície či je možné takýchto vodičov nejakým spôsobom pokutovať. Hneď na úvod musíme povedať, že z hľadiska **Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. nie je legislatívne fajčenie za volantom žiadnym spôsobom riešené**. Inými slovami, vyslovene sa to nezakazuje, ale taktiež ani nepovoľuje. Napríklad **prísny zákaz fajčenia sa vzťahuje len na vodičov motocyklov a ich spolujazdcom**. Na druhú stranu polícia fajčenie za volantom v prípade nehody môže vyhodnotiť ako nevenovanie sa riadeniu a následne sa vodič za takéto správanie bude musieť zodpovedať. Netýka sa to však len fajčenia. Ako možné príčiny nevenovania sa riadeniu môže byť vyhodnotené aj napríklad maľovanie sa, čítanie novín či každá iná činnosť, ktorá vodiča odrádza od plnej pozornosti riadeniu motorového vozidla.
### Ako je to s vyhodením cigarety z auta? Teraz prejdime k tej dôležitej časti. Ak už ale predsa len neodoláte zapáleniu si cigarety v aute, dobre si zvážte, čo s ohorkom urobíte. **Podľa vyššie uvedeného zákona, konkrétne podľa jeho §4, odstavca 2, písmena n)**, vodič nesmie používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, **vyhadzovať z vozidla predmety** a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode. Práve tu je teda presne definované, že ohorky z cigarety nesmiete vyhadzovať z auta. **Za takéto počínanie vám hrozí pokuta do 30 € v blokovom konaní**. Avšak pozor! Možno si teraz poviete, že veď čo, aj takto to nikto nezistí. Opak je pravdou. **Na dokázanie priestupku stačí kamerový záznam z vozidla, ktoré stojí vo vašom okolí a je z neho jasne preukázateľné vaše počínanie**. Takýto kamerový záznam však musí byť vyhotovený v súlade s právnymi predpismi.

Môžete záznam nehody z autokamery použiť na Slovensku ako dôkaz?

Používanie kamier v autách je bežné, ale mnohí vodiči si nie sú istí tým, či záznam vôbec môžu zverejniť alebo odovzdať polícii či poisťovni. Na túto a ďalšie otázky odpovedáme v našej Poradni.

Jedným dychom treba povedať, že každý takýto prípad je posudzovaný individuálne. **Horšie sankcie hrozia v prípade, že sa od ohorku cigarety zapáli napríklad okolie vozovky, na ktorom je najmä v týchto horúčavách veľa suchej trávy**. V prípade kamerového záznamu, ktorý zachytáva vodiča vyhadzujúceho cigaretu z auta, od ktorej sa následne vznieti požiar, dochádza opäť k individuálnemu posúdeniu situácie. Takéto prípady sú posudzované tak aby pôsobili individuálne na páchateľa a zároveň generálne na jeho širšie okolie prípadne na celú motoristickú verejnosť.
Pri určovaní druhu sankcie sa prihliada na závažnosť priestupku, spôsob jeho spáchania a následky a okolnosti za ktorých bol spáchaný. Treba si preto dávať veľký pozor na to, ako sa za volantom správate. V dnešnej dobe, kde už sú kamery takmer všade je omnoho vyššia pravdepodobnosť, že za každý svoj priestupok budete náležite „odmenení“.

Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.

Pokračujte na ďalší príspevok »

🔥 Práve najčítanejšieContinental v úlohe partnera Behaj lesmi pokračuje v podpore aktívneho životného štýlu a udržateľnosti

  • V sobotu 6. mája odštartovala prvou zastávkou na Devíne séria pretekov Behaj lesmi.

  • Stovky bežkýň a bežcov si v unikátnom prostredí mali možnosť otestovať svoje sily na 12 km a 22 km tratiach alebo podporiť myšlienku zabehnutím kratšieho charitatívneho behu.
  • Continental ako partner podujatia tiež vytvoril spoločný tím zo známych osobností a svojich zamestnancov, ktorí svojou účasťou podporili udržateľnú myšlienku pretekov.