Viete čo znamenajú tieto dopravné značky? Na našich cestách sa tak často nevyskytujú

Tieto dopravné značky sa na našich cestách nevyskytujú často. Môžu preto narobiť problémy niektorým vodičom. Ide predovšetkým o rôzne druhy zákazových značiek, ktoré sa vyskytujú len v určitých regiónoch.
Vydané, zverejnil
Aj skúsený vodič niekedy narazí na dopravné značenie, ktoré mu môže narobiť problémy. Väčšina z nás dokáže najdôležitejšie značky rozoznať už podľa ich tvaru. Niekedy sa ale vyskytnú značenia, ktoré sa nepoužívajú často. V tomto článku vám prinášame zopár menej používaných dopravných značiek, na ktoré môžete na našich cestách naraziť. ### Nehoda Toto dopravné značenie môžeme vídať najmä vo väčších mestách. Viac sa využíva ako elektronické dopravné značenie, keďže jeho primárnym cieľom je účastníkov cestnej premávky upozorniť na vznik dopravnej nehody v smere jazdy vozidiel.
### Zákaz vjazdu malých motocyklov Značka s označením B10, je dopravné značenie, ktoré spadá do kategórie zákazových. Toto dopravné značenie zakazuje vjazd malým motocyklom s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou 45 km/h, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 ccm v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW, alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je vyšší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo záujmu bezpečnosti cestnej premávky.
### Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch Dopravné značenie s označením B12 zakazuje vjazd jazdcom na koňoch. Zákaz sa však nevzťahuje na prípady, ak je kôň vedený osobou za uzdu alebo vodidlo.
### Zákaz vjazdu ručných vozíkov V tomto prípade ide o dopravné značenie, ktoré zakazuje vjazd ručným vodíkom v celkovou šírkou väčšou ako 600 milimetrov, kde je žiaduce premávku ručných vozíkov vylúčiť vzhľadom na rýchlosť jazdy k ostatnej cestnej premávke a na bezpečnosť osôb, ktoré vozík tlačia alebo ťahajú.
### Zákaz státia v nepárnych/párnych dňoch Táto dopravná značka je síce pomerne častá, no veľa vodičov ju aj tak nevie správne čítať. Dopravné značenia s označením B35 a B36 zakazujú státie v nepárnych, respektíve v párnych dňoch v mesiaci. Umiestňuje sa vždy tam, kde platnosť zákazu začína.
### Rozsvieť svetlá Príkazové dopravné značenie, ktoré sa vyskytuje na miestach kde treba z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky prikázať vodičovi rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie, pričom tým nie je dotknutá povinnosť používať ustanovené osvetlenie vyplývajúce zo všeobecnej úpravy pravidiel cestnej premávky. Môžeme ho napríklad nájsť pri vstupe do tunelov.
### Koniec príkazu Dopravné značenie C18 končí platnosť dopravných značiek C8-C17, ak nie je skôr skončená inak. Väčšinou sa teda táto značka používa v spojitosti s iným dopravným značením, od ktorého sa odvádza.

Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.

Pokračujte na ďalší príspevok »

🔥 Práve najčítanejšieContinental v úlohe partnera Behaj lesmi pokračuje v podpore aktívneho životného štýlu a udržateľnosti

  • V sobotu 6. mája odštartovala prvou zastávkou na Devíne séria pretekov Behaj lesmi.

  • Stovky bežkýň a bežcov si v unikátnom prostredí mali možnosť otestovať svoje sily na 12 km a 22 km tratiach alebo podporiť myšlienku zabehnutím kratšieho charitatívneho behu.
  • Continental ako partner podujatia tiež vytvoril spoločný tím zo známych osobností a svojich zamestnancov, ktorí svojou účasťou podporili udržateľnú myšlienku pretekov.