Povinná výbava, tolerancia alkoholu a dôležité telefónne čísla v Chorvátsku, Taliansku, Maďarsku…

Už čoskoro vyrazíme za zaslúženým oddychom do klasických dovolenkových destinácií. Pozbierali sme pre vás preto informácie, ktoré by sa vám po ceste a počas trávenia dovolenky mohli zísť.
Vydané, zverejnil

Pri neustálom vylepšovaní motorov je nevyhnutné inovovať aj palivá

Ako vo všetkých technologických odvetviach, aj v oblasti palív pre spaľovacie motory prebieha neustály vývoj. Špecialisti zo spoločnosti OMV v spolupráci s poprednými výrobcami áut, výskumnými centrami a univerzitami neustále pracujú na inováciách.

Skôr, ako vyrazíme za oddychom k moru, či iba k naším susedom je dobré vedieť, aké základné podmienky a predpisy v týchto krajinách platia. Pozreli sme sa preto na to, akú povinnú výbavu musíte mať v aute, ako je to s alkoholom a aké dôležité telefónne čísla by sa vám mohli zísť. ## Chorvátsko Povinné svietenie je celoročne platné iba pre motocykle a mopedy, v prípade automobilov táto povinnosť platí iba z zimnom období. Ak nemáte reflektory osadené LED a xenónovými výbojkami, musíte so sebou voziť aj náhradné žiarovky. Reflexná vesta je povinná iba pre vodiča. Všetky vozidlá (okrem motocyklov a mopedov) musia mať vo výbave výstražný trojuholník. **POZOR! Ak ťaháte príves, musíte mať dva výstražné trojuholníky**. Autolekárnička je povinnou výbavou všetkých motorových vozidiel, hasiaci prístroj je povinný iba pre vozidlá kategórie N. Helma pre cyklistov je povinná do veku 16 rokov. Na motocykle alebo mopede môže byť prepravovaná osoba staršia ako 12 rokov. Používanie detských sedačiek je limitované vekom. Na prednom sedadle môže byť (proti smeru jazdy a s deaktivovaným airbagom) prepravovaní deti do 2 rokov veku, ostatné deti môžu byť prepravované iba na zadných sedadlách a zodpovedajúcej sedačke (do 5 rokov veku) alebo podsedáku (5 až 12 rokov veku). **Rýchlostné limity:** obec – 50 km/h, mimo obce – 90 km/h, rýchlostná cesta – 110 km/h, diaľnica – 130km/h. **Alkohol:** hoci všeobecne platí tolerancia alkoholu do 0,5 ‰, toto neplatí pre vodičov mladších ako 24 rokov! **Dôležité telefónne čísla:** Jednotný záchranný systém: 112, Záchranná služba: 94, Polícia: 92, Hasiči: 93. **Palubné kamery** sú v Chorvátsku povolené, pred zverejnením záznamu je však predpísané rozmazanie tvárí a poznávacích značiek automobilov. ## Taliansko Povinné svietenie je celoročne platné iba pre motocykle a mopedy,** v prípade automobilov táto povinnosť platí iba v tuneloch a na DIAĽNICIACH**. Reflexná vesta je povinná pre všetky osoby pohybujúce sa počas mimoriadnej udalosti mimo vozidla. Všetky vozidlá (okrem motocyklov a mopedov) musia mať vo výbave výstražný trojuholník. Autolekárnička nie je povinnou, iba odporúčanou výbavou, hasiaci prístroj povinný nie je. Používanie detských sedačiek je limitované výškou (do 150 cm) a hmotnosťou prepravovanej osoby (do 36 kg). **Rýchlostné limity:** obec – 50 km/h, mimo obce – 90 km/h, diaľnica v prípade vodiča s praxou kratšou ako 3 roky – 110 km/h, diaľnica – 130km/h. **Alkohol:** hoci všeobecne platí tolerancia alkoholu do 0,5 ‰, toto neplatí pre vodičov mladších ako 21 rokov, vodičov s praxou kratšou ako 3 roky a pre profesionálnych vodičov! **Dôležité telefónne čísla:** Jednotný záchranný systém: 112, Záchranná služba: 118, Polícia: 113, Hasiči: 115. **Palubné kamery** sú povolené, pred zverejnením záznamu je však predpísané rozmazanie tvárí a poznávacích značiek automobilov. ## Slovinsko Povinné svietenie je celoročne platné pre všetky motorové vozidlá. **Ak nemáte reflektory osadené LED a xenónovými výbojkami, musíte so sebou voziť aj náhradné žiarovky. **Reflexná vesta je povinná pre všetky osoby pohybujúce sa počas mimoriadnej udalosti mimo vozidla. Všetky vozidlá (okrem motocyklov a mopedov) musia mať vo výbave výstražný trojuholník. POZOR! Ak ťaháte príves, musíte mať dva výstražné trojuholníky. Počas odstavenia vozidla musíte mať zapnuté výstražné svetlá. Autolekárnička je pre v zahraničí registrované vozidlá iba odporúčaná, hasiaci prístroj je povinný iba pre úžitkové vozidlá a autobusy. Helma pre cyklistov je povinná do veku 15 rokov. Používanie detských sedačiek je limitované vekom (12 rokov) a výškou (do 150 cm). Na prednom sedadle môže byť (proti smeru jazdy a s deaktivovaným airbagom) prepravovaní iba deti v tzv. „vajíčku“, ostatné deti môžu byť prepravované iba na zadných sedadlách a v zodpovedajúcej sedačke alebo podsedáku. **Rýchlostné limity:** obec – 50 km/h, mimo obce – 90 km/h, diaľnica – 130km/h. **Alkohol:** hoci všeobecne platí tolerancia alkoholu do 0,5 toto neplatí pre vodičov mladších ako 21 rokov, vodičov s praxou kratšou ako 2 roky a pre profesionálnych vodičov! **Dôležité telefónne čísla:** Jednotný záchranný systém: 112, Záchranná služba: 112, Polícia: 113, Hasiči: 112. **Palubné kamery** sú povolené, pred zverejnením záznamu je však predpísané rozmazanie tvárí a poznávacích značiek automobilov. Kamera musí byť umiestnená tak, aby vodičovi nebránila vo výhľade z vozidla. ## Rakúsko Povinné svietenie je celoročne platné iba pre motocykle a mopedy, v prípade automobilov táto povinnosť platí iba v tuneloch a za zníženej viditeľnosti. Reflexná vesta je povinná iba pre vodiča, pre ostatné prepravované osoby je iba odporúčané. Pozor však na umiestenie vesty. **Z vlastnej skúsenosti vieme, že policajt vás môže vyzvať, aby ste z vodidla vystúpili vo veste. Ak ju máte v batožinovom priestore, máte smolu.** Pokuta vás neminie. Všetky vozidlá musia mať vo výbave výstražný trojuholník. Autolekárnička (v pôvodnom neporušenom originálnom obale) je povinnou výbavou, hasiaci prístroj povinný nie. Používanie detských sedačiek je limitované výškou (do 150 cm) a vekom prepravovanej osoby (14 rokov). **Rýchlostné limity:** obec – 50 km/h, mimo obce – 100 km/h, diaľnica – 130km/h. **Alkohol:** hoci všeobecne platí tolerancia alkoholu do 0,49 ‰, toto neplatí pre vodičov s praxou kratšou ako 2 roky a pre profesionálnych vodičov (max. 0,099 ‰). ### POZOR, v Rakúsku majú stanovenú toleranciu alkoholu aj pre cyklistov – do 0,79 ‰! **Dôležité telefónne čísla:** Jednotný záchranný systém: 112, Záchranná služba: 144, Polícia: 133, Hasiči: 122, Horská služba: 140. **Palubné kamery** sú zakázané. ## Maďarsko Povinné svietenie je celoročne platné pre všetky motorové vozidlá. Reflexná vesta je povinná pre všetky prepravované osoby. **Vesty musia byť umiestnené v kabíne, nie v batožinovom priestore vozidla.** Všetky vozi dlá (okrem motocyklov a mopedov) musia mať vo výbave výstražný trojuholník a lekárničku. Hasiaci prístroj je iba odporúčanou výbavou. Používanie detských sedačiek je limitované výškou (do 150 cm). Na prednom sedadle môže byť (proti smeru jazdy a s deaktivovaným airbagom) prepravovaní iba deti v tzv. „vajíčku“ (do 3 rokov veku). **Rýchlostné limity:** obec – 50 km/h, mimo obce – 90 km/h, rýchlostná cesta – 110 km/h, diaľnica – 130km/h. **Alkohol:** nulová tolerancia re všetkých vodičov. **Dôležité telefónne čísla:** Jednotný záchranný systém: 112, Záchranná služba: 104, Polícia: 107, Hasiči: 105. **Palubné kamery** sú povolené, záznam však môže byť použitý iba na súkromné účely.

Pokračujte na ďalší príspevok »

🔥 Práve najčítanejšieContinental v úlohe partnera Behaj lesmi pokračuje v podpore aktívneho životného štýlu a udržateľnosti

  • V sobotu 6. mája odštartovala prvou zastávkou na Devíne séria pretekov Behaj lesmi.

  • Stovky bežkýň a bežcov si v unikátnom prostredí mali možnosť otestovať svoje sily na 12 km a 22 km tratiach alebo podporiť myšlienku zabehnutím kratšieho charitatívneho behu.
  • Continental ako partner podujatia tiež vytvoril spoločný tím zo známych osobností a svojich zamestnancov, ktorí svojou účasťou podporili udržateľnú myšlienku pretekov.