Pokuty v Európe: K pokladni, prosím!

Pokuty za dopravné priestupky sú v európskych krajinách nemalé. Ponúkame niekoľko najdôležitejších pravidiel.
Vydané, zverejnil
**Pred cestou** Každý vodič by sa mal pred cestou informovať o rýchlostných obmedzeniach a alkohole za volantom. V krajinách v našom prehľade platí v obciach limit 50 km/h. Zložitejšia situácia je v prípade diaľnic a rýchlostných ciest, keďže v niektorých štátoch sa obzmedzenia menia podľa počasia či dennej doby. Napríklad v Rakúsku je rýchlosť na niektorých diaľniciach v čase od 22. do 5. hodiny obmedzená na 110 km/h, vo Francúzsku, Taliansku a Luxembursku platí rovnaké obmedzenie za mokra. Ďalšou významnou informáciou je hladina alkoholu v krvi. Vo Veľkej Británii, v Írsku a na Malte je hranica 0,8 promile, v Belgicku, Rakúsku, Španielsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, vo Francúzsku a Švajčiarsku je to 0,5 promile a v Poľsku, Nórsku a vo Švédsku iba 0,2 promile. Naproti tomu v Chorvátsku, Rumunsku, Maďarsku, Česku a u nás platí nulová tolerancia. **Sankcie** V prípade dopravného priestupku môže polícia priamo na mieste požadovať pokutu alebo pošle písomnú správu na domácu adresu vinníka. Druhý spôsob má však svoje medzery, pretože európskym policajtom sa neveľmi darí vymôcť pokuty z iných krajín. To sa zmení na budúci rok, keď bude možné vymáhanie pokút na európskej úrovni. **- Belgicko** Pokuty sú relatívne vysoké, napríklad priestupky proti zákazu zastavenia a státia presahujú 50 eur. Pokuty policajti neinkasujú na mieste, ale spravidla ich určuje súd. Prokuratúra však neraz ponúkne vinníkovi vyrovnanie. Keďže podľa belgických zákonov je majiteľ vozidla považovaný za vinníka, musí zaplatiť, iba ak by označil šoféra, ktorý v danom čase viedol vozidlo. Prekročenie rýchlosti: do 10 km/h – od 50 eur do 30 km/h – od 100 eur nad 30 km/h – od 200 eur **- Česká republika** Dopravné priestupky sa stíhajú relatívne prísne a sú drahé. Polícia môže na mieste stanoviť pokutu až do výšky 5 000 Kč a v prípade ťažkých priestupkov môže okamžite zadržať vodičský preukaz. Zákaz státia vyjde minimálne na 1 500 až 2 500 Kč. Prekročenie rýchlosti v obci do 20 km/h a mimo obce 30 km/h – 1 000 Kč v obci 20 – 40 km/h a mimo obce 30 – 50 km/h – 2 500 Kč v obci nad 40 km/h a mimo obce nad 50 km/h – 5 000 – 10 000 Kč **- Dánsko** Polícia prísne posudzuje porušovanie pravidiel a napríklad v prípade alkoholu za volantom sa výška pokuty stanovuje podľa mesačného príjmu vinníka. Okrem pokuty, ktorá môže dosiahnuť až jeden mesačný plat, hrozí hriešnikovi aj väzenie. Prekročenie rýchlosti: do 19 % – 500 DKK (67 eur) 20 – 29 % – 1 000 DKK (134 eur) 30 – 39 % – 1 500 DKK (201 eur) 40 – 49 % – 2 000 DKK (268 eur) Pri prekročení rýchlosti nad 60 percent polícia zakáže vodičovi ďalšiu jazdu. Od rýchlosti 140 km/h sa k pokute pripočítava aj prirážka za vysokú rýchlosť: 140 – 149 km/h – 500 DKK (67 eur) 150 – 159 km/h – 1 000 DKK (134 eur) 160 – 169 km/h – 1 500 DKK (201 eur) 170 – 179 km/h – 2 000 DKK (268 eur) **- Francúzsko** Policajti nepoznajú brata pri prekročení rýchlosti a vlastníctve antiradaru. V krajine neexistuje niečo ako katalóg pokút, ale päť kategórií, ktoré sa kombinujú podľa závažnosti priestupku. Ak previnenie môže potrestať iba súd, vodič musí priamo na mieste zložiť kauciu vo výške očakávanej pokuty a súdnych trov. V následnom súdnom procese sa stanoví definitívna pokuta a podľa prípadu sa zúčtuje podľa zaplatenej kaucie. Ak polícia rieši priestupok na základe evidenčného čísla vozidla, právnu zodpovednosť nesie majiteľ. Zastavenie a státie – 11 až 150 eur Rýchlosť – 68 až 1 500 eur Antiradar – 1 500 eur **- Holandsko** Veľký význam sa prikladá monitorovaniu verejných priestranstiev. Porušenie zákazu zastavenia a státia bude stáť vinníka 50 eur a viac. Ak je známe evidenčné číslo vozidla, pokutu musí zaplatiť majiteľ. Výnimkou je prípad, ak auto bolo použité proti jeho vôli, napríklad, pri krádeži, alebo vozidlo bolo v danom čase oficiálne prenajaté. O prípadných námietkach sa spravidla začne rokovať až po zaplatení kaucie v plnej výške pokuty. Prekročenie rýchlosti do 10 km/h – od 15 eur do 15 km/h – od 55 eur do 20 km/h – od 80 eur do 25 km/h – od 115 eur do 30 km/h – od 150 eur nad 30 km/h – od 160 eur **- Chorvátsko** V obci platí obmedzenie na 50 km/h, mimo obce sa jazdí 90 km/h a na diaľniciach je povolená rýchlosť 130 km/h. Polícia má k dispozícii katalóg pokút, v prípade niektorých priestupkov, napríklad, výrazného prekročenia rýchlosti môže zadržať vodičský preukaz alebo zakázať jazdu na niekoľko mesiacov. Keďže Chorvátsko má nulovú toleranciu alkoholu za volantom, môžete dostať pokutu 500 až 3 000 kún (69 – 414 eur), telefonovanie bez handsfree bude stáť 500 kún (69 eur), za zastavenie a státie hrozia pokuty od 300 do 500 kún (41 – 69 eur) a v nejednom prípade k tomu patrí aj odtiahnutie vozidla. Prekročenie rýchlosti: – v obci 10 km/h – 300 kún (41 eur) 10 – 30 km/h – 500 kún (69 eur) 30 – 50 km/h – 700 kún (97 eur) nad 50 km/h – 2 000 kún (276 eur) – mimo obce 10 – 30 km/h – 300 kún (41 eur) 30 – 50 km/h – 500 kún (69 eur) nad 50 km/h – 2 000 kún (276 eur) **- Luxembursko** Skutočne podrobný katalóg pokút obsahuje až 800 priestupkov a previnení. Za porušenie pravidiel právne zodpovedá vodič, v prípade porušenia zákazu státia však môže šek prísť aj majiteľovi. Ak vinník nemôže alebo nechce zaplatiť hneď, musí zložiť kauciu vo výške dvojnásobku pokuty, minimálne však 74 eur. V opačnom prípade môžu úrady zaistiť vozidlo. Pri prekročení rýchlosti o viac ako 50 percent, minimálne však o 40 km/h, môže polícia okamžite zadržať vodičský preukaz. Zastavenie a státie – 24 až 74 eur Rýchlosť – 49 až 145 eur **- Nemecko** Úrady majú k dispozícii podrobný katalóg pokút, veľmi tvrdo postupujú proti nedodržaniu bezpečnej vzdialenosti počas jazdy. V závislosti od vzdialenosti hrozí pokuta 40 až 250 eur a zadržanie vodičského preukazu. Za porušenie zákazu zastavenia a státia sa platí 10 až 50 eur, predbiehanie sprava či cez plnú čiaru stojí 30 až 75 eur. Pozor na telefonovanie za volantom: bez súpravy handfree zaplatíte 40 eur a ak máte v aute antiradar, pripravte si ďalších 75 eur. Prekročenie rýchlosti – v obci do 10 km/h – 15 eur 11 – 15 km/h – 25 eur 16 – 20 km/h – 35 eur 21 – 25 km/h – 50 eur 26 – 30 km/h – 60 eur 31 – 40 km/h – 100 eur 41 – 50 km/h – 125 eur 51 – 60 km/h – 175 eur nad 60 km/h – 300 – 325 eur – mimo obce do 10 km/h – 10 eur 11 – 15 km/h – 20 eur 16 – 20 km/h – 30 eur 21 – 25 km/h – 40 eur 26 – 30 km/h – 50 eur 31 – 40 km/h – 75 eur 41 – 50 km/h – 100 eur 51 – 60 km/h – 150 eur nad 60 km/h – 275 – 375 eur **- Poľsko** Úrady majú pri určovaní pokuty relatívne široký manévrovací priestor. Cudzinci musia spravidla zaplatiť priamo na mieste. Pokuta za zákaz státia dosahuje minimálne 25 eur, hoci podľa úvahy polície môže prísť na koleso „papuča“ alebo vozidlo odtiahnu. Prekročenie rýchlosti do 10 km/h – do 50 zlotých (14 eur) 11 – 20 km/h – 50 – 100 zlotých (14 – 28 eur) 21 – 30 km/h – 100 – 200 zlotých (28 – 56 eur) 31 – 40 km/h – 200 – 300 zlotých (56 – 85 eur) **- Rakúsko** Neexistuje jednotný katalóg pokút, určené sú iba horné hranice. Jednotlivé spolkové krajiny majú vlastné smernice, podľa ktorých úrady stanovujú pokuty pre konkrétne prípady. Pokutu za porušenie zákazu zastavenia spravidla určujú obce. Podľa spolkovej krajiny a mesta hrozia tresty v rozpätí sedem až 21 eur. Oveľa drahšie vyjde nezaplatenie: vtedy hrozí 25 až 72 eur. Veľkú pozornosť venujte súkromným pozemkom. Ak na ňom zaparkujete bez povolenia, môžete si uhnať žalobu za porušenie súkromného vlastníctva so súdnymi trovami až 700 eur. Porušenie rýchlostných limitov stojí 21 až 726 eur, mimoriadne bezohľadná jazda vyjde aj na 2 180 eur. Ak vinník nezaplatí priamo na mieste, hrozia mu trestné opatrenia s výrazne vyššími sumami. **- Španielsko** Katalóg pokút neexistuje, polícia rozhoduje podľa závažnosti priestupku. Hoci je určené rozpätie pokút, polícia a úrady majú veľký manévrovací priestor. Mierne priestupky stoja do 90 eur, ťažké 91 až 300 eur a veľmi ťažké 301 až 600 eur. Tým sa to nekončí, pretože v prípade ťažkého previnenia hrozí trojmesačný zákaz jazdy a pri najťažších to platí automaticky. Porušenie zákazu státia sa zväčša považuje za ľahké priestupky, o kategóriu vyššie sa posúva v prípade státia na nebezpečných miestach alebo pri výraznom obmedzení premávky. Prekročenie rýchlosti patrí spravidla medzi ťažké delikty. Ak polícia na mieste stanoví a zinkasuje pokutu, vinník dostane 30-percentnú zľavu. V prípade, že do 15 dní nevznesie námietku, je celá vec ad acta. Kto na diaľnici prekročí rýchlosť 200 km/h, mimo obce 180 km/h a v obci 110 km/h musí počítať s pokutou podľa príjmu, minimálne však 360 eur. Hornú hranicu uzatvára neuveriteľné číslo: 72-tisíc eur. Namiesto peňažnej pokuty si vinník môže odsedieť tri až šesť mesiacov vo väzení. **- Švajčiarsko** Niektoré dopravné priestupky sa riešia podľa jednotného katalógu. Zákaz zastavenia a státia vyjde nad 40 frankov (25 eur), za prekročenie rýchlosti hrozia oveľa drastickejšie sankcie, ktoré aj pri mierne rýchlejšej jazde môžu dosiahnuť niekoľko stoviek frankov. Polícia venuje mimoriadnu pozornosť antiradarom, kam patria aj navigačné prístroje s funkcou POI. Za takéto zariadenie jej zaplatíte minimálne 400 frankov (255 eur). Pokuty za vyššie prekročenie rýchlosti, napríklad na diaľniciach od 26 km/h, nie sú presne určené, ale každý kanton má vlastné. V extrémnom prípade môžu dosiahnuť až 40-tisíc frankov. Ak polícia zastaví zahraničného vodiča, zinkasuje vysokú kauciu plus administratívne poplatky. Ak vodič nezaplatí, policajti môžu namiesto auta skonfiškovať hodnotné veci, napríklad, hodinky. Prekročenie rýchlosti km/h – v obci/mimo obce/diaľnica 1 – 5 – 40/40/20 CHF (25/25/13 eur) 6 – 10 – 120/100/60 CHF (76/64/38 eur) 11 – 15 – 250/160/120 CHF (159/102/76 eur) 16 – 20 – 400/240/180 CHF (255/153/115 eur) 21 – 25 – 600/400/260 CHF (382/255/165 eur) **- Taliansko** Zákon o cestnej premávke obsahuje podrobný katalóg pokút, ktorý určuje minimálnu a maximálnu výšku pokuty. Ak vinník nemôže alebo nechce zaplatiť na mieste, musí zložiť kauciu vo výške minimálnej pokuty, v opačnom prípade má polícia právo skonfiškovať vozidlo. Ak pre spáchaný priestupok platí aj zákaz jazdy, môžu policajti zadržať vodičský preukaz. V takom prípade povolia vodičovi jazdu na hranice alebo do cieľa cesty. Ak priestupok riešia na základe evidenčného čísla vozidla, za zaplatenie pokuty ručí majiteľ aj šofér. Dávajte si pozor na porušenie povinnosti nosiť na motorke ochrannú prilbu. Okrem pokuty (od 74 eur) polícia tátoša skonfiškuje na 60 dní. Zastavenie a státie – 36 až 148 eur Prekročenie rýchlosti: do 10 km/h – 36 až 148 eur do 40 km/h – 148 až 594 eur do 60 km/h – 370 až 1 485 eur nad 60 km/h – 500 až 2 000 eur Text: Soňa Zverková

Pokračujte na ďalší príspevok »

🔥 Práve najčítanejšieContinental v úlohe partnera Behaj lesmi pokračuje v podpore aktívneho životného štýlu a udržateľnosti

  • V sobotu 6. mája odštartovala prvou zastávkou na Devíne séria pretekov Behaj lesmi.

  • Stovky bežkýň a bežcov si v unikátnom prostredí mali možnosť otestovať svoje sily na 12 km a 22 km tratiach alebo podporiť myšlienku zabehnutím kratšieho charitatívneho behu.
  • Continental ako partner podujatia tiež vytvoril spoločný tím zo známych osobností a svojich zamestnancov, ktorí svojou účasťou podporili udržateľnú myšlienku pretekov.