Poplatky za parkovanie: Peniaze na úteku

Nedávno sa cez internet prehnala správa, že obce nemajú právo vyberať peniaze za parkovanie. Je to síce pravda, ale nič nie je tak, ako to na prvý pohľad vyzerá.
Vydané, zverejnil
Základom zmeny vyberania parkovacích poplatkov je zákon 538/2007, ktorý pojednáva o miestnych daniach a poplatkoch. Zákon zrušil zdanenie verejného priestranstva za dočasné parkovanie vozidiel. Potiaľto je všetko jasné. Problém však spočíva v novej definícii verejného priestranstva. Tá znie: „Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona“, napríklad Občianskeho alebo Obchodného zákonníka. To sú podľa právnika Jána Drgonca jediné právne normy, ktoré v takomto prípade prichádzajú do úvahy. Návrh zákona sa do parlamentu dostal v roku 2004. Ministerstvo financií v dôvodovej správe vysvetľuje, že vzhľadom na krátkodobosť parkovania sa správca dane často nedozvie, že niekto týmto spôsobom použil verejné priestranstvo. „Pre krátkosť doby parkovania nie sú vytvorené predpoklady na to, aby obec mohla začať daňové konanie a túto daň vyrubiť.“ Správa argumentuje tým, že daňový platobný výmer v prípade krátkodobého parkovania neobsahuje potrebné údaje. Na druhej strane predkladateľ priznáva, že obce obchádzali zákon, keď platby za dočasné parkovanie v ich mene vyberali súkromné spoločnosti. Prenajaté pozemky boli zo zákona vyňaté preto, aby „sa zabránilo dvojakému zdaňovaniu“, čiže nájomné aj daň za používanie verejného priestranstva. Úmysel je možno dobrý, ale otvára priveľa možností pre manipuláciu. Rozpor a možná hrozba tkvie v tom, že verejné priestranstvo sa jediným mávnutím čarovného prútika zmení na súkromný pozemok. Inými slovami, ak sa obec rozhodne prenajať verejné priestranstvo, prestáva byť verejným priestranstvom. De iure ide síce stále len o prenájom, ale de facto si nájomník na takomto pozemku môže stanovovať ceny, ako sa mu zapáči. Obce budú môcť prenajať v podstate ľubovoľný pozemok. Čo poviete napríklad na plochu okolo plánovaného nového Národného hokejového centra v Bratislave alebo príjazdovú cestu? Ak sa tak stane pred majstrovstvami sveta, nájomca cesty si bude môcť vyrúbiť mýto alebo parkovné podľa chuti. Existujú síce pravidlá, ktorými sa obce musia riadiť, ale to nemení nič na fakte, že vznikol precedens a ten môže mať nedozierne následky. Celá situácia navodzuje dojem, že nie je všetko s kostolným poriadkom. Ako by sa inak mohol dať vysvetliť fakt, že poplatky stále existujú, len sa zmenil príjemca? Zákon skrátka zabránil obciam zarábať a peniaze namiesto nich inkasuje súkromná osoba alebo firma. Združenie miest a obcí Slovenska pritom považuje platené parkovanie nielen za dôležitý zdroj príjmov, ale aj za nástroj riešenia statickej dopravy. Niektoré obce si pomohli a zriadili špeciálnu organizáciu, iné však presunuli toto právo do súkromných rúk. ZMOS sa spoliehalo aj na novelu zákona o pozemných komunikáciách. V rámci pripomienkového konania navrhovali, aby mohli vyberať parkovné aspoň na vyhradených priestoroch. Podľa hovorcu Prezídia Policajného zboru Martina Korcha však táto záležitosť nespadá do kompetencie nového zákona, a preto pripomienku zamietli. Nová definícia verejného priestranstva môže poukazovať na záujmy lobistickej skupiny, čomu by nasvedčoval aj celonárodný charakter legislatívy. Podľa Drgonca to pripomína posledný pokus o získanie peňazí. Veľká privatizácia sa skončila a tento zákon otvára ďalšiu možnosť na zárobok. Možno to nie je veľký biznis, ale príjmy sú viac-menej stabilné a nie práve nízke. Napríklad v bratislavskom Starom meste sa ceny pohybujú od desiatich korún za hodinovú parkovaciu kartu až po 52-tisíc za celoročné parkovacie miesto. Nájomca navyše nemusí okrem nájomného investovať vôbec nič. Obec zabezpečí príslušné dopravné značenie aj čistenie komunikácie (ak sú parkovacie miesta vyznačené na vozovke). Stačí si kúpiť žltú reflexnú vestu a taštičku na peniaze. Brigádnik vyjde lacno, výšku poplatku si určí nájomník podľa vlastnej fantázie a poďho zarábať. Autor e-mailu, ktorý obehol slovenský internet, mal v podstate pravdu. Mesto parkovné vyberať nemôže, ale to neplatí pre súkromnú firmu, ktorá si daný pozemok prenajala. Autor vyzýva, aby ste nosili zákon so sebou a odmietli platiť. V tomto nemá pravdu. Ak nechcete, aby vás odtiahli z tohto kvázi súkromného pozemku, musíte zaplatiť alebo sa poobzerať po inej parkovacej možnosti. Text: Soňa Zverková Foto: PANER

Pokračujte na ďalší príspevok »

🔥 Práve najčítanejšieContinental v úlohe partnera Behaj lesmi pokračuje v podpore aktívneho životného štýlu a udržateľnosti

  • V sobotu 6. mája odštartovala prvou zastávkou na Devíne séria pretekov Behaj lesmi.

  • Stovky bežkýň a bežcov si v unikátnom prostredí mali možnosť otestovať svoje sily na 12 km a 22 km tratiach alebo podporiť myšlienku zabehnutím kratšieho charitatívneho behu.
  • Continental ako partner podujatia tiež vytvoril spoločný tím zo známych osobností a svojich zamestnancov, ktorí svojou účasťou podporili udržateľnú myšlienku pretekov.