Dovoz automobilov z USA: Autá spoza oceánu

Mnohých ľudí lákajú autá zo Spojených štátov. Najmä v prípadoch, keď stoja o polovicu menej než u nás. Získať slovenské „ešpézetky“ však nie je práve jednoduché.
Vydané, zverejnil
Cenové rozdiely medzi kontinentami sú v niektorých prípadoch pozoruhodné. Ako príklad môžeme uviesť Jeep Patriot. Nový získate v Spojených štátoch už od 16-tisíc dolárov (cca 320-tisíc korún), kým u nás od 800-tisíc korún. Ekologickejšie zameraných vodičov by zas mohla zaujať „americká“ Toyota Prius, ktorá sa dá kúpiť za 21-tisíc dolárov, kým na Slovensku takmer za 900-tisíc korún. Cena je výborná, ale ďalší postup skôr odstrašuje. Slovenskí importéri upozorňujú na technické rozdiely medzi americkou a európskou verziou. To sa prejaví pri odstraňovaní porúch, pretože odlišné bývajú jednotlivé diely i servisná diagnostika. Na druhej strane spoločník firmy MSM Transit Martin Siňár tvrdí, že doviezť náhradné diely z USA nie je problematické ani veľmi nákladné. „Navyše, mnohé servisy už dokážu opravovať aj také autá ako Corvette,“ dodal. Hlavnou prekážkou je nemilosrdná byrokracia. MSM Transit privezie auto na košickú colnicu, kde majiteľ zaplatí 19-percentnú DPH a desaťpercentné clo. Následne si na obvodnom úrade musí vybaviť prevozné dopravné značky, ktoré platia dva týždne. A v tom okamihu to začne byť zaujímavé. Naproblematickejší býva certifikát konformity (COC), ak si ho nevybavíte v krajine, odkiaľ vozidlo prichádza. V Spojených štátoch síce COC nevydajú, keďže európske normy im veľa nehovoria, ale alternatívou je tzv. carfax. Doklad obsahuje podrobný technický popis a podstatne uľahčí ďalšie vybavenie základného technického opisu, ktorý je podmienkou pre správne vyplnenie osvedčenia o evidencii, čiže technického preukazu. Majiteľ sa môže obrátiť aj na slovenských importérov, ale nie všetci COC vydávajú. Tí, čo túto službu poskytujú, sú schopní dodať dokument v priebehu jedného až štyroch týždňov za 3 800 až 5 000 korún. V drvivej väčšine prípadov majiteľa čaká homologizačný test, počas ktorého sa merajú emisie, hlučnosť, účinnosť bŕzd a elektromagnetická kompatibilita. U nás sa takéto skúšky nevykonávajú, najbližšie skúšobne sú v Budapešti, Prahe a vo Viedni. Najschodnejšou cestou je Praha, kde celá procedúra stojí 24-tisíc Kč (cca 30 000 Sk). Po návrate z Prahy vozidlo absolvuje tzv. veľkú STK a ak je staršie ako štyri roky, tak aj emisnú kontrolu. Ďalším krokom je získanie návrhu na základný technický opis vozidla, ktorý v obmedzenom rozsahu zabezpečia stanice technickej kontroly a podrobnejšie skúšky vykonávajú špecializované pracoviská Slovdekry. V prípade, že auto nezodpovedá európskym normám, majiteľ dostane šesťmesačnú výnimku, počas ktorej musí nedostatky odstrániť. Na konci celej tortúry musí majiteľ priniesť všetky doklady na obvodný úrad, ktorý, ak je všetko v poriadku, vystaví technický preukaz. Cieľovou rovinkou je dopravný inšpektorát, ktorý vystaví tabuľky s evidenčným číslom. Pri vybavovaní dokladov dokáže pomôcť aj MSM Transit. „Ak nám klient zloží peniaze na poplatky a kolky, veľmi radi mu so všetkým pomôžeme,“ hovorí Siňár. Už na prvý pohľad je jasné, že príťažlivá cena nie je všetko. Prevoz na Slovensko, provízia pre dovozcu a získanie potrebných dokladov vychádzajú takmer na 200-tisíc korún. Veľkou nevýhodou je v prípade nových áut záruka a asistenčné služby, ktoré si majiteľ môže uplatniť iba v krajine, kde vozidlo kúpil. Zo Spojených štátov sa preto oplatí doviezť skôr drahý a mierne ojazdený model. No každý by si mal poriadne zvážiť, či to naozaj stojí za to. **Aké doklady potrebujete:** \- doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva) \- doklad o kontrole originality \- protokol o veľkej technickej kontrole \- protokol o emisnej kontrole (vozidlá staršie ako 4 roky) \- osvedčenie o evidencii v USA resp. doklad o vyradení z evidencie \- certifikát konformity resp. protokol o testoch zo štátnej skúšobne \- základný technický opis vozidla \- potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu **Koľko zaplatíte:** (Použili sme podklady firmy MSM Transit.) Clo – 10 % fakturovanej ceny DPH – 19 % Prevoz auta v rámci USA – podľa vzdialenosti Prevoz na Slovensko (do Košíc) – 2 000 USD (cca 39 000 Sk) Provízia – 2 000 USD (cca 39 000 Sk) Prevozné značky – 2 000 Sk Kontrola originality – 2 500 Sk Certifikát konformity (COC) – 3 800 – 5 000 Sk Homologizačná skúška – 24 000 Kč (cca 30 000 Sk) Vstupná STK – 3 500 – 4 000 Sk Emisná kontrola – od 400 Sk Základný technický opis – 900 – 1 800 Sk Vystavenie osvedčenia o evidencii – 10 000 Sk + kolok 150 Sk Vydanie tabuľky s evidenčným číslom – 1 000 Sk Poplatok do Recyklačného fondu – 2 000 Sk (kurz NBS z 24. 6. 2008: 1 USD = 19,554 Sk, 1 Kč = 1,259 Sk) Text: Soňa Zverková Foto: PANER (2), Jeep, Ford

Pokračujte na ďalší príspevok »

🔥 Práve najčítanejšieContinental v úlohe partnera Behaj lesmi pokračuje v podpore aktívneho životného štýlu a udržateľnosti

  • V sobotu 6. mája odštartovala prvou zastávkou na Devíne séria pretekov Behaj lesmi.

  • Stovky bežkýň a bežcov si v unikátnom prostredí mali možnosť otestovať svoje sily na 12 km a 22 km tratiach alebo podporiť myšlienku zabehnutím kratšieho charitatívneho behu.
  • Continental ako partner podujatia tiež vytvoril spoločný tím zo známych osobností a svojich zamestnancov, ktorí svojou účasťou podporili udržateľnú myšlienku pretekov.