Európsky súdny dvor obmedzil vodičákovú turistiku

Rozhodnutím Európskeho súdneho dvora v Strassbourgu sa znížila možnosť získať vodičské oprávnenie mimo svojej rodnej krajiny.
Vydané, zverejnil
Súdny dvor tak reagoval na prax hlavne nemeckých vodičov, ktorí po zadržaní vodičského oprávnenia vyrazili do Čiech za novým. Podľa rozhodnutia však nemecké úrady môžu takto získaný vodičský preukaz akceptovať len v určených odôvodnených prípadoch. Nemeckí adepti na získanie oprávnenia viesť motorové vozidlo sa musia totiž podrobiť prísnej lekárskej prehliadke, kde sa prihliada aj na návykové látky. V Čechách táto povinnosť odpadá, preto tam za vodičským preukazom často mierili hriešnici, ktorí šoférovali pod vplyvom alkoholu alebo drog. Podľa rozhodnutia súdu môže záujemcovi vydať vodičský preukaz ktorákoľvek krajina po uplynutí lehoty trestu zadržania vodičského oprávnenia. Miestne úrady by však mali prihliadať na trvalý pobyt držiteľa a preto oprávnenie bezdôvodne vydané v inej krajine nemusí byť akceptované.

Pokračujte na ďalší príspevok »

🔥 Práve najčítanejšieContinental v úlohe partnera Behaj lesmi pokračuje v podpore aktívneho životného štýlu a udržateľnosti

  • V sobotu 6. mája odštartovala prvou zastávkou na Devíne séria pretekov Behaj lesmi.

  • Stovky bežkýň a bežcov si v unikátnom prostredí mali možnosť otestovať svoje sily na 12 km a 22 km tratiach alebo podporiť myšlienku zabehnutím kratšieho charitatívneho behu.
  • Continental ako partner podujatia tiež vytvoril spoločný tím zo známych osobností a svojich zamestnancov, ktorí svojou účasťou podporili udržateľnú myšlienku pretekov.