Hlasujte a vyhrajte Suzuki Splash

Už trinástym ročníkom pokračuje medzinárodná čitateľská anketa Najlepšie automobily. Pozývame vás voliť víťazov Best Cars 2009.
Vydané, zverejnil
Jednou z celosvetovo najrozsiahlejších je anketa, do ktorej sa zapájajú čitatelia magazínu auto motor a šport, spolu s ďalšími partnerskými a spolupracujúcimi časopismi vydavateľstva Motor-Presse. Desaťtisíce hlasov sa v tomto aktuálnom ročníku očakávajú v redakciách časopisov z krajín celej Európy. Pozývame aj návštevníkov našej webstránky zúčastniť sa jej a zaradiť sa do žrebovania o osobný automobil Suzuki Splash do osobného vlastníctva. Stačí, ak si v stánku kúpite magazín auto motor a šport, číslo 10/2008 alebo 11/2008, v ktorom sú hlasovacie lístky, buď korešpondenčné, alebo s kódovaným prístupom k online hlasovaniu. Presnejší návod ako hlasovať nájdete dolu. Anketa Best Cars (Najlepšie automobily) má dva dôležité rozmery. Tým prvým je snaha zistiť váš názor na to, ktoré autá vás oslovujú a ktoré považujete v danej kategórii za najlepšie. Kategórií je tak ako aj v predošlom ročníku desať, od miniautomobilov až po vany. Zďaleka nie všetky nominácie sú zastúpené na našom trhu, to by vám však nijako nemalo brániť vysloviť im svoje sympatie pri hlasovaní. V každej kategórii nájdete pri niektorých nominantoch symbol písmena B v krúžku. Takýmto spôsobom sú označené všetky automobily s výnimkou noviniek, ktoré pribudli do nominácií v porovnaní s predošlým ročníkom ankety. Znamená to, že opäť volíte svoje najobľúbenejšie autá dvakrát: najprv zo všetkých nominácií a potom len zo skupiny B. Takýmto spôsobom sa okrem iného snažíme zistiť, aký je vplyv ostro sledovaných a v médiách podstatne viac pertraktovaných nových modelov na vaše názory. Druhým dôležitým rozmerom ankety je snaha poskytnúť automobilovým výrobcom vaše názory na viaceré aspekty automobilov, pomocou doplnkových anketových otázok. Vznikne tak pre výrobcov veľmi cenný súbor informácií, ktoré ich môžu inšpirovať pri vývoji a výrobe nových modelov, či vylepšovaní tých aktuálnych. **Ako hlasovať** Kúpte si auto motor a šport číslo 10/2008 alebo 11/2008. V nich nájdete hlasovacie lístky. Vyplňte ich, nalepte príslušnú známku a pošlite nám ich do redakcie. V každej z kategórií si vyberte jeden model auta a jeho číselný kód napíšte na hlasovací lístok k príslušnému písmenu. Rovnako postupujte aj pri voľbe B, vyberajte si ale iba z áut, označených písmenom B v krúžku. Svoj hlas môžete dať aj autu, ktoré v nomináciách nie je, musí to však byť sériovo vyrábaný model. V tomto prípade jednoducho napíšte jeho meno tam, kde by inak bol číselný kód. Aby ste boli zaradení do žrebovania, nemusíte vyplniť oba hlasovacie lístky. Vašu účasť v žrebovaní neovplyvní ani fakt, či vyplníte doplnkové anketové otázky. Uzávierka hlasovania je 5.12.2008, rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Ankety sa nemôžu zúčastniť pracovníci vydavateľstva Motor-Presse Slovakia ani ich rodinní príslušníci. Výsledky ankety a mená výhercov cien budú zverejnené v auto motor a športe číslo 3/2009. Aj v tomto roku vám prináša auto motor a šport možnosť vyplniť hlasovací lístok online. Viac informácií nájdete na spomenutom hlasovacom lístku v časopise.

Pokračujte na ďalší príspevok »

🔥 Práve najčítanejšieContinental v úlohe partnera Behaj lesmi pokračuje v podpore aktívneho životného štýlu a udržateľnosti

  • V sobotu 6. mája odštartovala prvou zastávkou na Devíne séria pretekov Behaj lesmi.

  • Stovky bežkýň a bežcov si v unikátnom prostredí mali možnosť otestovať svoje sily na 12 km a 22 km tratiach alebo podporiť myšlienku zabehnutím kratšieho charitatívneho behu.
  • Continental ako partner podujatia tiež vytvoril spoločný tím zo známych osobností a svojich zamestnancov, ktorí svojou účasťou podporili udržateľnú myšlienku pretekov.